Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Atım Gara Ben Gara
Yöresi:
Ankara
Kaynak Kişi:
Fadıl Bey
Derleyen:
İstanbul Belediye Kons.
Notaya Alan:
Mehmet Özbek
REPno:
2248