Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Atlar Eğerlendi Geldi Kapıya
Yöresi:
Malatya/Arapkir
Kaynak Kişi:
Saadettin Özdağ
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
300