Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Yozgat'ın Mahlesinde Göremedim Gelini
Yöresi:
Yozgat
Kaynak Kişi:
S.Saygılı/D.Paytoncu
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
747