Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ay Bulutta Bulutta
Yöresi:
Uşak
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Nurten İnnap
Notaya Alan:
Nurten İnnap
REPno:
103