Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Acem (gezinti)
Yöresi:
Şanlı Urfa
Kaynak Kişi:
Aziz Çekirge
Derleyen:
Bakır Karadağlı
Notaya Alan:
Bakır Karadağlı
REPno:
0