Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Atı olan el atına biner mi
Yöresi:
Kırşehir
Kaynak Kişi:
Neşet Ertaş
Derleyen:
Neşet Ertaş
Notaya Alan:
Sıtkı Akın
REPno:
0