Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
bahçaya kuzu indi
Yöresi:
Şanlı Urfa
Kaynak Kişi:
Mahmut Güzelgöz
Derleyen:
Mehmet Özbek
Notaya Alan:
Mehmet Özbek
REPno:
0