Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
bayıra vurdum nahırı
Yöresi:
Ankara
Kaynak Kişi:
M. Adil Özder
Derleyen:
Veysel Arseven
Notaya Alan:
Veysel Arseven
REPno:
0