Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bağa Giresim Geldi
Yöresi:
Denizli/Acıpayam
Kaynak Kişi:
B. Kuzu/B. Acımaz
Derleyen:
Hamdi Özbay
Notaya Alan:
Hamdi Özbay
REPno:
2547