Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bağdan Bir Gül Almışam
Yöresi:
Kars
Kaynak Kişi:
Muazzez Türing
Derleyen:
Muazzez Türing
Notaya Alan:
Mustafa Geceyatmaz
REPno:
3708