Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Turab olup döşen Hakkın yoluna
Yöresi:
Kırklareli-Beyci
Kaynak Kişi:
Kanber-H.Aslan
Derleyen:
H.H.Aslan
Notaya Alan:
Hüseyin Yaltırık
REPno:
0