Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Türbenin üstüne nakşeylemişler
Yöresi:
Kırklareli
Kaynak Kişi:
Hasan Usluaşık
Derleyen:
Hüseyin Yaltırık
Notaya Alan:
Hüseyin Yaltırık
REPno:
0