Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bahçalarda Bir Kuzu
Yöresi:
Burdur/Tefenni
Kaynak Kişi:
Ahmet Yamacı
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
276