Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Yüzüğümün allı pullu kaşı var
Yöresi:
Çankırı
Kaynak Kişi:
Rıza Nergis
Derleyen:
İhsan Yılmaz
Notaya Alan:
Ferruh Arsunar
REPno:
0