Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bahçayı Bellediler
Yöresi:
Erzurum/Hınıs
Kaynak Kişi:
Osman Eldeniz
Derleyen:
Ateş Köyoğlu
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
REPno:
1253