Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Batlıcan Oymadın Mı (nalinnim)
Yöresi:
Yozgat
Kaynak Kişi:
Süleyman Sökmen
Derleyen:
Banttan Yazıldı
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
3917