Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bayram Oldu Gelmedi
Yöresi:
Kars
Kaynak Kişi:
Muazzez Türing
Derleyen:
Osman Özdenkçi
Notaya Alan:
Osman Özdenkçi
REPno:
2264