Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Beğim Gözün Aydın Olsun
Yöresi:
Kars
Kaynak Kişi:
Âşık Dursun Cevlani
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
638