Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aba Da Bir Kebe De Bir Giyene
Yöresi:
Çorum
Kaynak Kişi:
S.Taşkaya/İ. Yaykar
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
497