Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah
Makamı:
Bayati
Bestekarı:
Rıfat Bey(Sermüezzin)
Söz Yazarı:
_
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14211