Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey gül-i nâzik-beden işve-pesendim
Makamı:
Muhayyersünbüle
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
4132