Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sana bir lâle kopardım gönlümde yetişmiş
Makamı:
Nevabuselik
Bestekarı:
Selâhattin İçli
Söz Yazarı:
Veliye Yâkut
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
9140