Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cânân elinin güllerinin bağı göründü
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Kemâl Tezergil
Söz Yazarı:
Şemseddîn Sivâsî
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14082