Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dinle sözüm ey dil-rübâ
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
3480