Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Habîb-i âşıkânın zikr ü fikr-i cümle müştâkın
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Ahmet Hatipoğlu
Söz Yazarı:
Selâmi Efendi (Şeyh)
Formu:
İlahi
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
14219