Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Subh-i şafakı âh ile şâm eyledi bülbül
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Berefşan
REPno:
10252