Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yâ ilâhi cümle sensin cümle sen îmanım
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
Formu:
İlahi
Usulü:
Çenber
REPno:
14647