Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Durma sâkî sun pey-â-pey câm-ı meyi
Makamı:
Nihavendikebir
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Şarkı Devr-i Revanı
REPno:
3589