Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Atatürk'üm karşımda
Makamı:
Nikriz
Bestekarı:
Selâhattin İçli
Söz Yazarı:
İlhan Demiraslan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
13292