Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Karanlık rûhumu aydınlatacaksın sandım
Makamı:
Nikriz
Bestekarı:
Cevdet Çağla
Söz Yazarı:
C. Sâhir Erozan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan-Serbest
REPno:
7029