Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Düşündüğün nedir öyle
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Suphi Ezgi
Söz Yazarı:
Sâbit
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
3723