Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Benim serv-i ser-efrâzım
Makamı:
Pesendide
Bestekarı:
Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Söz Yazarı:
Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
1462