Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Her ne dem sâkî elinde sâgâr-ı işret gelir
Makamı:
Pesendide
Bestekarı:
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Çenber (Ağır)
REPno:
6305