Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kudüm-i yümn-i ikbâlin cihanı eyledi şâdân
Makamı:
Pesendide
Bestekarı:
Hâfız Mehmet Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Şarkı Devr-i Revanı
REPno:
7289