Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne zaman ol gözü mestâne gelir hâtırıma
Makamı:
Pesendide
Bestekarı:
Küçük Mehmet Ağa
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Beste
Usulü:
Hafif
REPno:
8114