Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Olalı endişe-i zülfünle gönlüm serseri
Makamı:
Pesendide
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Düyek
REPno:
8440