Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Reng-i ruhsârına gülgûn dediler
Makamı:
Rast
Bestekarı:
Erol Sayan
Söz Yazarı:
Sait Efendi (Üryânizâde)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
8850