Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Amâde olur zevk-i Cem'e zümre-i rindân
Makamı:
Rehavi
Bestekarı:
Ali Dede(Nâ'lizâde)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
410