Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Her ne kim kişi severse ol ana mâbûd olur
Makamı:
Rehavi
Bestekarı:
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Söz Yazarı:
Kuddûsî
Formu:
İlahi
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
14226