Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh
Makamı:
Rehavi
Bestekarı:
Dellalzâde
Söz Yazarı:
Sultan Hüseyin Baykara
Formu:
Beste
Usulü:
Muhammes
REPno:
10311