Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bezm-i meyde mutribâ bir nağme-i dil-cû kopar
Makamı:
Segah
Bestekarı:
Rif'at Efendi(Hâfız)
Söz Yazarı:
Ahmet Fasîh Dede
Formu:
Beste
Usulü:
Muhammes
REPno:
1595