Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Açıl ey gonce-leb nûr eylesin bezm-i tekellümler
Makamı:
Sipihr
Bestekarı:
Tanbûri Ali Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
46