Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gerdana nakş-ı bûse-i gülgûn yapıştırır
Makamı:
Sultaniırak
Bestekarı:
Abdülhalim Ağa
Söz Yazarı:
Nâfiz (18.yy)
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
4877