Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Beni bîzâr ederken serzenişler
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
1398