Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bî-baht olarak devr-i şebâbı heder ettin
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
Es'ad Ef.(Şeyhülislam)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak Semai
REPno:
1630