Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir nûr-i mücessemdi çıkıp gitti elimden
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Râkım Elkutlu
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
2203