Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Boş değildir sevdiğim nâz ettiğin
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Kanûni Hâlit Bütek
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
2438