Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Câm-ı aşkın içtim oldum derd-nâk
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
Reşad Paşa
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
2704