Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çektiği âlâm-ı aşkın oldu dil bîgânesi
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Sultan Vahdettin
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
2934