Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dağıtıp âleme peymâneyi sun zehri bana
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
S. Ziyâ Özbekkan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
3123